Főoldal
Bemutatkozás
Hírek
Szolgáltatások
Elérhetőségek
Galéria
  • Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
 

Támogató Szolgáltatás

 

Támogató Szolgáltatás

Feladataink:

- személyi segítés
- szállító szolgálat
- információnyújtás, tanácsadás

A személyi segítő szolgálat feladata az önrendelkező, független élet elveinek alapján, a fogyatékos ember függetlenné, önállóvá válásának elősegítése, a közösségi életbe való részvétel előmozdítása.

Az önálló életvitel elvein alapuló szolgáltatás elsődleges feladata, hogy a fogyatékos ember olyan segítségben részesülhessen, ami hozzásegíti a fogyatékosságából eredő hátrányok kiegyenlítéséhez, csökkentéséhez, alapvető jogainak biztosításához, az esélyegyenlőség megteremtéséhez.

A személyi segítés egy holisztikus ellátás, amely segíti az egyén testi, lelki, szellemi fejlődését, ellátja a személy körüli teendőket, ötvözve a házi segítségnyújtás és az otthoni szakápolás feladatait, de ennél is több, mivel művelődési, sportolási, szórakozási igények kielégítésében is segít.

Segítjük a fogyatékkal élő embert:

- személyi és társadalmi szükségleteinek kielégítését lakáson belül és azon kívül egyaránt
- a személyi- és környezeti higiéné biztosításával: fürdetés, mosdatás, tisztázás, öltöztetés
- a fogyatékosságból adódó speciális szükségletek kielégítésében
- a helyzetváltoztatásban
- esetenként felügyeletet biztosítunk
- folyamatosan figyelemmel kísérjük a fogyatékkal élő ember egészségügyi állapotát
- közreműködünk abban, hogy a fogyatékkal élő ember igénybe vehesse a számára szükséges szociális és egészségügyi ellátásokat
- közbenjárunk az illetékes hatóságnál az ügyintézésekben, a lakáson kívüli közszolgáltatások hozzáférésében.
- felismerve a vészhelyzeteket törekszünk ezek elhárítására
- közreműködünk a családi, rokoni és közösségi kapcsolatok létesítésében, azok fenntartásában.

A személyi segítő szolgáltatás nem a fogyatékkal élő ember helyett elvégzett tevékenységet jelenti, hanem a fogyatékkal élő ember aktív közreműködésével látja el feladatait.

A személyi szállító szolgáltatás célja a közszolgáltatásokhoz, valamint egészségügyi, szociális és kulturális és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése.

(Polgármesteri hivatalba, gyámhivatalba, munkaügyi központba, háziorvoshoz, felülvizsgáló szakorvosi bizottságokhoz, fizikoterápiára, oktatási intézménybe, színházba, múzeumba, szabadidős rendezvényekre.. stb.)

A szállító járművel a biztonságos és akadálymentes szállítás megoldott.

Az információnyújtás - tanácsadás szolgáltatása:

A fogyatékos embert és környezetét segítik abban, hogy a szolgáltatást igénybevevőjének önálló életvitelét, biztonságát, habilitációját, rehabilitációját és társadalmi életben való részvételét elő mozdítsa!

Az információnyújtás formája lehet személyes, telefonon, levélben, elektronikus levélben, faxon, vagy egyéb módon.

Támogató szolgáltatás esetében:

Azon fogyatékos személyek körét tekinti a törvény rászorultnak a szolgáltatásra, akik a Magyar államkincstár által folyósított fogyatékossági támogatásában részesülnek, illetve vakok járadékát kapják, vagy emelt szintű családi pótlékot folyósítanak számukra.

A szolgáltatásra igényt tartókat hétköznapokon 7:30-tól 16:00 óráig várjuk személyesen vagy telefonon a Vajda Péter utca 7. sz. alatt vagy telefonon: +36/66 521-330, +36/20 824-4219.

Telefonos megkeresés esetén kérésre felkeressük Önöket és személyesen megválaszoljuk kérdéseiket és egyéni igényekhez igazodva keresünk megoldást az ellátás igénybevételére.

Elérhetőségünk:

Gazsó László, ellátásvezető
5540 Szarvas, Tessedik u. 24.
Tel: +36/66 521-330
Mobil: +36/20 824-4219

 
Ótemplomi Szeretetszolgálat @2016 Szarvas