Főoldal
Bemutatkozás
Hírek
Szolgáltatások
Elérhetőségek
Galéria
  • Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
 

Fogyatékos személyek nappali ellátása

 

Fogyatékos személyek nappali ellátása:

Az Ótemplomi Szeretetszolgálat új szolgáltatásként indította 2011. június 1-től a fogyatékos személyek nappali ellátását: a fogyatékos nappali klubot.

A fogyatékos személyek nappali ellátásának célja fogyatékkal élők számára olyan ellátást biztosítani, mely hétfőtől péntekig napi 8 órában állandó gondozói felügyeletet, személyre szabott gondozást, foglalkoztatást, fejlesztést, étkezési lehetőséget nyújt annak, aki igénybe veszi.

A mi kis közösségünkben a fogyatékkal élők megtapasztalhatják a valahova tartozás élményét, és a testre szabott segítség által a nálunk töltött időt hasznosnak és tartalmasnak élheti majd meg.

A klub az új épület emeleti részében van, lifttel is megközelíthető. A fokozottan biztonságos és akadálymentes környezet biztosított. Igényes, szép csoport-szoba és jól képzett szakemberi gárdánk várja jelentkezéseiket.

Elsősorban otthonukban élő 18. életévüket betöltött önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos személyeket várunk. A tanítási szünetekben 18. életévüket még be nem töltött fiatalokat is várunk.

Klubunk hétköznapokon reggel 7:30 és délután 16:00 óra között áll nyitva.

Szolgáltatásaink:

- Igény szerint be-és hazaszállítás az intézmény akadálymentesített gépjárművével.
- Igény szerint térítési díj ellenében napi egyszeri meleg étel biztosítása / diétás étrendű is/
- Szabadidős programok szervezése / sajtótermékek, társasjátékok, kreatív foglalkozások, mini könyvtár, előadások, kirándulások/
- Egészségügyi alapellátáshoz való jutás segítése, kapcsolattartás a háziorvossal, receptírás segítése
- Rendszeres csoportos gyógytorna lehetősége
- Szükség szerint szakorvoshoz való jutás segítése, gépjármű és kíséret biztosítása
- Hivatalos ügyek intézésének segítése
- Életvezetési ismeretek kibővítése, fejlesztése, előadások, tanácsadók meghívása
- Mentális gondozás
- Egyéni- és csoportos beszélgetések módszereivel segítjük ellátottjainkat lelki egészségük megtartásában.
- Segítjük családi és más kapcsolataik fenntartását, helyreállítását.
- Különböző rendezvényeinken megünnepeljük nemzeti és vallási ünnepeinket, és a közös névnapokat is.
- Gyógytorna lehetősége egyénileg is
- Személyes tisztálkodás segítséggel, vagy önállóan.
- Külön pihenőszobában - szükség szerint a pihenés biztosítása
- Ruházat tisztítása szükség szerint az intézmény mosodájában
- Speciális fogyatékkal élő személyek egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozás terápiás munkatárs vezetésével.

Szabadidő hasznos és célszerű eltöltésére irányuló foglalkoztatás:

- A fogyatékos ellátottak vonatkozásában a képességek, készségek fejlesztése nagy hangsúlyt kap a foglalkoztatás során. Kiemelkedő szerepe van a foglalkoztatásnak, hiszen ez által megtarthatók a képességek és a szunnyadó készségek pedig felébreszthetőek. Idős korban az értelmi és fizikális hanyatlás ez által is lassítható.
- Hitélet gyakorlásának lehetősége, áhítaton való részvétel, egyéni felolvasás, speciális hitélet lehetőségének biztosítása a fogyatékosság jellegéhez igazodva.. Áhítatok, közös éneklés, igehirdetés, bibliaolvasás.

Fogyatékos személyek nappali ellátása

Fogyatékos nappali ellátás esetében:

- Azon fogyatékos személyek körét tekinti a törvény rászorultnak a szolgáltatásra, akik a Magyar Államkincstár által folyósított fogyatékossági támogatásában részesülnek, illetve vakok járadékát kapják, vagy emelt szintű családi pótlékot folyósítanak számukra.
- Hívjuk és várjuk a jelentkezőket a Vajda Péter utca 7. szám alatti klubunkba Szarvas és Csabacsűd területéről hétfőtől péntekig, naponta reggel 7:30 - 16:00 óráig.

Telefonos megkeresés esetén kérésre felkeressük Önöket és személyesen megválaszoljuk kérdéseiket és egyéni igényekhez igazodva keresünk megoldást az ellátás igénybevételére.

Elérhetőségünk:

Gazsó László, Fogyatékos nappali ellátás vezetője
5540 Szarvas, Vajda Péter u. 7.
Tel: +36/66 521-330
Mobil: +36/20 824-4219

 
Ótemplomi Szeretetszolgálat @2016 Szarvas