Főoldal
Bemutatkozás
Hírek
Szolgáltatások
Elérhetőségek
Galéria
  • Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
 

EFOP-1.8.7-16-2017-00002

 
Betűméret növelése [A+]
 
Betűméret csökkentése [A-]
 
Projekt neve: "DE NE VÁLJ SEMMINEK A RABJÁVÁ"


EFOP

A projekt kezdő időpontja: 2019.04.01.
A projekt fizikai befejezése: 2021.06.30.

Elnyert támogatás összege: 99.522.783 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projektmenedzser: Lázár Zsolt
Pénzügyi vezető: Portik Andrea
Szakmai vezető: Oncsik János

Elérhetőség:

5540 Szarvas, Vajda Péter utca 7.
Tel.: +36/66 521-330

EFOP-1.8.7-16-2017-00002 (Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegség Megelőzése érdekében) azonosító számú pályázati program megvalósítására 99.522.783 Ft támogatási összeget nyert az Ótemplomi Szeretetszolgálat.

Cél, hogy a városban és környezetében ne alakuljon ki a veszélyeztetett fiatalok körében sem kábítószer függőség, csökkenjen a kábítószert kipróbálók és fogyasztók száma, ne legyen a szerhasználat társadalmilag elfogadott, javuljon a helyi társadalom és a fiatalok egészségkultúrája. Ezt pusztán univerzális prevencióval nem tudjuk elérni, ezért a speciális célcsoportoknak specifikus programokat valósítunk meg, melyek illeszkednek az adott célcsoport jellemzőihez, szükségleteihez, problémáihoz. A projekt alatt 5 különböző településen valósítunk meg célzott prevenciós programokat (Szarvas, Csabacsűd, Orosháza, Tótkomlós, Mezőberény).

A projektidőszak hossza: 27 hónap. (2019 április-2021 június)

Tevékenységek:

- helyi akcióterv készítése

- Az intézményrendszerre vonatkozóan területi együttműködés kialakítása: A helyi KEF bevonásával szakmai műhelyek, workshopok, megbeszélések szervezése együttműködések kialakítása érdekében. A bevont szervezetek: KEF, iskolák, prevencióval foglalkozó civil szervezetek, védőnők, családsegítő, rendőrség, prevencióval és kezeléssel foglalkozó intézmények, RNÖ, NACSE, önkormányzat ifjúsági referense.

- Információnyújtáson alapuló programok: Konferenciák szervezése; Megjelenés a nagy tömegeket megmozgató rendezvényeken, fórumok; workshopok szervezése; „Told a májkot” rendezvénysorozat

- Az érzelmi és értékközvetítő nevelést segítő programok: Ifjúsági klubok működtetése, közösségépítés, és abba fejlesztő tevékenységek beépítése.

- Fiatalok pszichés, magatartási, beilleszkedési és kapcsolati problémáinak kezelése: Életkor és probléma specifikus csoportos személyiségfejlesztő tréningek az önismeret és személyiség fejlesztésére, az áldozattá és bűnelkövetővé válás megelőzésére. Motiválás a változtatás igényének sajátjukká válására.

- A közvetlenül a célcsoporttal foglalkozó szakemberek számára szervezett szakmai műhelyek, esetmegbeszélések, naprakész információk, módszerek, jó gyakorlatok megosztása. A szakemberek a kiégés első jelei esetében azonnal szupervíziós támogatást kapnak

- Kortársképzés.

- Alternatív szabadidős programok: Éjszakai sportrendezvények, családi táborok, családi napokcsaládi és közösségi kirándulások

- 25 év alatti, a függőnek nem minősülő, de problémás kábítószer-használat jeleit mutató fiatalok programja: Az önismeret és a személyiség fejlesztése a bevont fiatalok állapotához igazítva.

- Az iskolai színtérhez köthető speciális megelőző modellprogram megvalósítása. A diákok mellett a szülők és a pedagógusok képzése.

Bővebb információkért tekintse meg folyamatosan frissülő facebook oldalunkat.

 
Ótemplomi Szeretetszolgálat @2016 Szarvas