Főoldal
Bemutatkozás
Hírek
Szolgáltatások
Elérhetőségek
Galéria
  • Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
 

Hírek

 
NAV: a személyi jövedelemadó 1+1%-áról idén is május 20-ig lehet rendelkezni. 2023.04.24.

EgySzázalék
Az egyházi 1% felajánlása mellett adód másik 1%-ával támogathatsz egy evangélikus alapítványt is. Ezzel a rendelkezéssel segítheted a hozzád közel álló gyülekezet, oktatási intézmény vagy szeretetszolgálat munkáját.

Magyarországi Evangélikus Egyház, technikai szám: 0035

 
 
 
 
NAV: a személyi jövedelemadó 1+1%-áról idén is május 20-ig lehet rendelkezni. 2022.02.12.

OnePercent
Az egyházi 1% felajánlása mellett adód másik 1%-ával támogathatsz egy evangélikus alapítványt is. Ezzel a rendelkezéssel segítheted a hozzád közel álló gyülekezet, oktatási intézmény vagy szeretetszolgálat munkáját.

Magyarországi Evangélikus Egyház, technikai szám: 0035

 
 
 
 
 
 
 
Világosságot vinni időseket és szenvedélybetegeket gondozó intézményekbe 2022.01.22.

Január 1-jével két újabb szociális-diakóniai intézmény került a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásába, az Ótemplomi Szeretetszolgálat felügyelete alá: Nagyszénáson a hatvanas évek dereka óta működő, kétszáznál is több személyt befogadó idősek és szenvedélybetegek otthona és az 1995-ben megnyitott szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye. A két ellátóközpontot és jövőbeli munkájukat január 20-án nagyszabású ünnepségen áldotta meg Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke.

Bővebben..

Az otthon százhetvenhat idős és ötven szenvedélybeteg bentlakót tud fogadni, míg a rehabilitációs egység egy időben maximum harminchat személy kezelésére van felkészülve. A két intézmény nyolcvanegy fős munkatársi gárdáját a közeljövőben mintegy száz főre szeretnék megemelni. Ilyen mértékű személyi fejlesztésre a stabilabb működés érdekében van szükség – tájékoztatott Lázár Zsolt esperes, a Szarvas-Ótemplomi Evangélikus Egyházközség igazgató lelkésze, rámutatva, hogy az átvétel remek alkalom arra, hogy hangsúlyosabb szerepet kapjon ezekben a szociális intézményekben az evangélikus keresztény szellemiség. A bentlakók és a hozzátartozók is nagy bizalommal néznek az újdonságok elé.

Nagyszénás

Az idősek otthonában már eddig is hetente tartott istentiszteleti alkalmakat Győri Veronika, a nagyszénási és gádorosi egyházközség lelkésze, akit január elejével intézményi lelkésznek neveztek ki. Ahogy elmondta, szeretné az ápolószemélyzettel kapcsolatos lelkigondozói feladatokat is elvégezni, bibliaórát szervezni számukra, és igény szerint személyes beszélgetésre is lehetőséget biztosítani. Veronikának nincs egyszerű dolga, mivel a két pásztorolt kistelepülésen nincs evangélikus hitoktatásra jelentkező gyermek, a gyülekezetek tagsága is elöregedett, így már évek óta csupán betegek és idősek körében végzi szolgálatát, akik életük alkonyán nemritkán a magányt, szomorúságot, elhagyatottságot élik meg.

Nagyszénás

A Békés Megyei Körösmenti Szociális Centrum Idősek és Szenvedélybetegek Otthona megáldása alkalmából szervezett ünnepi istentiszteleten Kondor Péter püspök hirdette az igét Jn 1,1–18 alapján. Felidézte, hogy lelkészi pályáját ezen a településen kezdte 1992-ben, majd négy évig szolgált a környéken. Már akkor megismerkedett az itteni idősgondozó intézményben folyó munkával, és szolgált a lakók között. Kondor Péter annak a reményének adott hangot, hogy mostantól jobban előtérbe kerülhet e falak között Isten szeretete, hiszen nagy szükségük van rá az idős, beteg, elhagyatott, nélkülöző, szenvedélybetegségekkel küszködő embereknek. A püspök bátorította az alkalomra eljönni képes idős lakókat és az ápolókat, hogy vigyék Jézus fényéhez problémáikat, testi fájdalmaikat, a magányt, a család hiányát, a szenvedély rabságát, mert aki megnyitja életét Jézus előtt, az Isten kegyelmét és szeretetét tapasztalhatja meg. „Isten kiáradó fénysugara átjárhatja az itt élők és dolgozók életét. Nagy családként lehetünk együtt Isten fiaiként, újjászületve” – hirdette az evangéliumot Kondor Péter püspök, majd áldást mondott az intézményre és mindenkire, aki átlépi annak küszöbét.

Az ünnepi alkalmon jelen voltak mindazok, akik a mintegy másfél éve folyó átadás-átvételi munkában szerepet vállaltak. Őket név szerint köszöntötte Lázár Zsolt esperes. Örömét fejezte ki, hogy a koronavírus-járvánnyal nehezített időszakban sikerült sokak összehangolt, rengeteg rugalmasságot és türelmet igénylő, kitartó munkájával végigvinni ezt a bürokratikus folyamatot. Így kerülhetett a két nagyszénási intézmény január 1-jével a szeretetszolgálat kezelésébe, színesítve annak ellátási palettáját. Az ott szolgálók küldetésükhöz híven a legnyomorultabbak felé fordulnak újra meg újra, hogy reménységet tudjanak adni számukra.

Nagyszénás

Az ünnepi alkalom később a Békés Megyei Körös-Menti Szociális Centrum Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézetében folytatódott, ahol jelenleg huszonkét tizennyolc–negyvenöt év közötti gyógyulni, a kábítószer, az alkohol, a gyógyszerek és a játékfüggőség rabságából szabadulni vágyót kezelnek. Az önellátó intézményben dolgozók szigorú napirend mellett a saját lábukon megállni képes életvitelre segítik az itt élőket. Az összeszokott, kilencfős munkatársi csapat terápiás közösségi módszerrel dolgozik, teljesen gyógyszermentesen. Ennek része a munkaterápia is: az egyébként önkéntesen itt tartózkodó kezelteknek a közeli foglalkoztató tanyán tartott haszonállatok gondozásából kell kivenniük a részüket. Még kerítés sincs a szép kivitelű épület körül. Vannak visszaesők, de akadnak sikertörténetek, végleges szabadulások is – mondta el az intézmény bejárásakor Polyákné Letavecz Ágnes telephelyvezető.

Forrás: www.evangelikus.hu

Itt is olvashat róla: www.beol.hu

Szöveg és fotók: Szegfű Katalin

 
 
Felszentelték az evangélikus intézményeket Nagyszénáson 2022.01.20.

Felszentelte Kondor Péter püspök a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásába, a Szarvasi Ótemplomi Szeretetszolgálat működtetésébe került nagyszénási intézményeket. Csütörtökön ünnepi pillanatok részeseivé váltak a diakóniai intézmény és a szenvedélybetegek rehabilitációs intézetének munkatársai, lakói. A két létesítménynek idén január elseje óta van új fenntartója.

BEOL

Bővebben..

Az idősotthonban jelenleg kétszázhuszonhat ellátottról gondoskodnak, a rehabilitációs intézetben a szakemberek 36 fiatal felépülésében (18-45 év közötti alkohol-, játék-és drogfüggőknek) úgynevezett terápiás közösségi modellt, valamint munkaterápiát alkalmazva segítenek.

Van foglalkoztató tanyájuk is. Teljesen gyógyszermentes terápiával dolgoznak – derült ki a helyszínen.
Igehirdetése elején Kondor Péter püspök emlékeztetett, Nagyszénáson kezdte lelkészi szolgálatát, 1992-től 1996-ig gyakori látogatója volt a szociális otthonnak:

– Ez az intézmény nem ismeretlen számomra, itt is tartottunk istentiszteleteket. Szívmelengető volt, amikor azt tervezgettük, hogy ez a két helyi intézmény a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásába kerülhet. Jó döntés volt, hogy a környék leghatékonyabban működő Ótemplomi Szeretetszolgálathoz tartozva működhessenek tovább.

Az adminisztrációs átállás mellett az igazi változást abban látom, hogy megszaporodnak az alkalmak, amikor Isten szeretete közelebb kerülhet hozzánk, jobban megfürdethetjük szívünket, lelkünket az isteni útmutatásokban. A lelkészi pályámon megtapasztaltam, hogy az időseknek, a betegeknek, a nélkülözőknek, a szenvedélybetegségekkel küszködőknek nagy szükségük van az elfogadó, felkaroló szeretetre – hangsúlyozta a püspök.

BEOL

Lázár Zsolt az istentisztelet után arról az időszakról mesélt, amit a két intézmény átvételének előkészületeivel folytattak. Sok embernek és hatóságnak egybehangzó akarata, támogató hozzáállása segítette ezt az elkötelezett szándékot megvalósítani.

Az intézményvezető megköszönte mindenkinek a munkáját, de hozzátette, sok feladat áll előttük. Elismeréssel szólt az elődökről, a korábbi fenntartókról, akiktől jó alapokon nyugvó intézményt vettek át. A szakmai csapat szeretetteljes, felelősségteljes munkáját dicsérettel illette. Bejelentette, a munkavállalók létszámát bővítik a jövőben.

– Mi se gondoltuk, hogy az országban ez a nagyszénási rehabilitációs intézmény lesz az első evangélikus egészségügyi intézmény. Ráadásul a Covid-járvány idején bonyolítottunk le mindent sikeresen – fűzte hozzá Lázár Zsolt, majd megmutatta az érdeklődőknek mindkét épületet.

Amikor a szenvedélybetegek ingatlanához értek, volt, aki megjegyezte: miért nincs itt kerítés? Az ott dolgozók elárulták: a fiatal függők szabadon dönthetnek, vállalják-e a terápiát. Ha igen, a szakemberek mindent megtesznek, hogy feloldják függőségükből őket és végre szabadok lehessenek.

BEOL

Az igényekhez igazítják szolgáltatásaikat
– Nagyszénáson e két intézmény reménységeink szerint sok nemzedéken át szolgálja majd az embereket – mondta a püspök, miután a szenvedélybetegek rehabilitációs intézetét is megáldotta. Lázár Zsolt az ünnepi program végén lapunk érdeklődésére elmesélte, az Ótemplomi Szeretetszolgálat idén 30 éves. Sokrétű diakóniai munkát végeznek munkatársaik, akiknek a képzésére nagy hangsúlyt fektetnek. Ennek is köszönhető, hogy fejlődésükhöz adottak a személyi feltételek. Számos szolgáltatásukkal megelőzték a kort, országosan élen és példával jártak.

– Telephelyekkel bővültünk, fejlesztettük az alapszolgáltatásokat, később elindítottuk a szenvedélybeteg-ellátást. Nem átvettük, hanem magunk alakítottuk a szolgáltatásainkat az igényekhez alkalmazkodva – tette hozzá az esperes. Bentlakásos idősotthonuk működik Szarvason, Csabacsűdön és mostantól Nagyszénáson.

– Szolgálatunk szakmai eredményeit más intézményeknek is átadjuk. Ez komoly felelősség. Előrelépésünk alapja, hogy mi is használjunk jó gyakorlatokat és mutassunk ezekre mi is példát.

A rendezvényen Nyemcsok János nagyszénási polgármester arra emlékeztetett, bárki volt a fenntartó, a szénásiak mindig magukénak érezték az idősotthont és a község határában lévő intézményt.
Ilyen szociális ellátórendszerrel csak kevés település büszkélkedhet – hangsúlyozta a település vezetője és megerősítette, minden együttműködésre nyitott az önkormányzat.

Eredeti cikk

Csete Ilona

 
Jerusalema Challenge 2021.05.01.

Jerusalema Challenge Ótemplomi Szeretetszolgálat Szarvas, Hungary

 
 
Bejöttek a kemény mínuszok, tegnaptól él a vörös kód 2021.02.13.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára, Fülöp Attila korábban azt mondta, a vörös kód jelzés várhatóan jövő szerda délig lesz érvényben, és arra kért mindenkit, hogy ha valaki bajba jutott hajléktalan embert lát, hívja a területileg illetékes a diszpécserszolgálatok valamelyikét. Békés megyére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kecskeméti központi száma érvényes: +36 76 485 582. A teljes országra vonatkozó diszpécserszolgálatok telefonszámai a www.hajlekot.hu oldalon érhetők el.

Bővebben..

Szarvason a Ótemplomi Szeretetszolgálat a Tessedik u. 24. alatt nyitja meg ilyenkor a hajléktalanok, rászorulók számára a menedékét. A Szenvedélybeteg Ellátások Szervezeti Egység vezetője Oncsik János. Az ő szakmai irányítása alá tartozik a szenvedélybetegek nappali és közösségi ellátása, valamint a támogatott lakhatás. Ezek mellett az Angyali Segítség az Ótemplomból jótékonysági akciósorozat egyik szervezője is, hiszen a fent említett ellátásokban jelennek meg a leginkább veszélyeztetett és ezáltal segítségre szoruló csoportokba tartozók.

Mit jelent a vörös kód?

A vörös kód célja, hogy kritikus időjárási helyzetben felhívja a szociális ellátórendszer figyelmét, hogy a legfőbb feladata az élet védelme. Jelen helyzetben a rendkívüli hideg miatt került kihirdetésre. Ilyen esetekben a bentlakásos szociális intézmények a diszpécserközpont előzetes jelzése alapján ellátási formájuktól, ellátási területüktől és férőhelyszámuktól függetlenül kötelesek az intézménybe érkező hajléktalan személyeknek élete és testi épsége megóvásához szükséges mértékben a pihenés, télen a melegedés lehetőségét biztosítani.

A vörös kód jelzés különleges felhívás mind a szociális rendszernek, mind a társadalomnak.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha tudomásunkra jut, hogy valakire közvetlen veszélyt jelent a hideg időjárás, akkor értesítenünk kell a regionális diszpécser központot, akik feltérképezik, hogy mely intézményben tudják ideiglenesen fogadni a veszélyeztetett személyt, ezután megszervezik a megfelelő szociális intézménybe történő átszállítását. Fontos, hogy a központot nem csak szociális intézmények, hanem bárki felhívhatja. Békés megye települései a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-Alföldi Regionális Diszpécser Szolgálatához tartoznak, őket a 06 76 485 582 telefonszámon lehet elérni.

Szarvason hogyan, milyen csatornán tudják meg azok, akiket védeni hivatott ez?

Szarvason az Ótemplomi Szeretetszolgálat Napraforgó – Második Esély Klubja az az intézményegység, amely a leginkább margóra szorult, sok esetben lakhatási gondokkal küzdő klientúrával rendelkezik, így elsősorban a szenvedélybetegek nappali ellátásában jelennek meg a veszélyeztetett személyek. Nekik a legtöbb esetben szóban hívjuk fel a figyelmüket az aktuális veszélyekre, illetve a megoldási lehetőségekre. De fontosnak tartjuk, a teljes lakosság tájékoztatását is, hiszen sok esetben a felőlük érkező jelzés alapján tudunk segíteni a bajbajutottakon. Ezért jelenünk meg ilyen sűrűn a sajtónyilvánosság előtt és ezért a sok Facebook-bejegyzés, élő bejelentkezés.

Hová mehetnek azok, akiknek segítségre van szükségük?

Szarvason a vörös kód életbe lépése esetén évek óta az a protokoll, hogy az extrém időjárási viszonyok alatt a Tessedik Sámuel utca 24. szám alatti Napraforgó – Második Esély Klub ideiglenesen “krízisszállóvá” alakul, és az itt dolgozók napi 24 órában, folyamatos jelenlétükkel biztosítják annak a lehetőségét, hogy az elhúzódó extrém hideg időszakban senkinek ne kelljen az utcán illetve fűtetlen lakásban töltenie az éjszakáit. Sajnos az idei évben a szigorú járványügyi szabályok miatt nincs lehetőségünk bentlakásos formára váltani, ezért Lázár Zsolt esperes úrral és munkatársainkkal közösen arra a megoldásra jutottunk, hogy a nyitvatartásunk meghosszabbításával, illetve hétvégi nyitvatartással próbálunk segíteni a rászorulóknak. Így a krízisidőszak alatt hétköznap és hétvégén egyaránt 07.30 és 19.30 között nyitott ajtóval várjuk a szükséget szenvedőket. Ezen kívül hívhatnak minket a 06 20 770 0012-es telefonszámon is.

Az elmúlt két napban voltak az első igazán télies éjszakák hófúvással, -12 fokkal. Miben volt másabb ez az éjszaka, mint az előzőek a vörös kód kihirdetése óta?

Szokásunkhoz híven mi már a vörös kód kihirdetését megelőzően reagáltunk a helyzetre és szerda óta hosszított nyitvatartással működünk. Napról napra egyre több rászoruló jön hozzánk és az egész napjukat nálunk töltik a melegben. A tegnapi napon már egy esetben értesítenünk kellett a diszpécserközpontot, mert egy olyan személy érkezett hozzánk, akinek azonnal meg kellett oldani az elhelyezését. Őt néhány órával később el is szállították egy hajléktalanszállóra.

Milyen ellátást nyújtotok a rászorulóknak?

A hosszított nyitva tartás mellett meleg étellel, forró teával, ruhaadományokkal, tisztálkodási lehetőséggel illetve szakmai segítségnyújtással várjuk a rászorulókat. A krízis időszak alatt együttműködünk mind a rendőrséggel, mind a polgárőrséggel és felvesszük a kapcsolatot a környéken lévő hajléktalanszállókkal, ahol szükség esetén megszervezzük az rászorulók elhelyezését illetve odaszállítását. A felügyeletet és a szakmai munkát a klub dolgozói önkéntes munkában látják el. A hosszított nyitvatartást a hideg időszak végéig fenntartjuk. Ezen kívül az Angyali Segítség az Ótemplomból programsorozat részeként az Ótemplomi Szeretetszolgálat ezen a hétvégén is városi szintű ételosztást tart, ahol 800 adag székelykáposztát osztunk szét a rászorulók között.

Ebben az időszakban különösen nagy szükség van a városi lakosság segítségére is, akik ruha és élelmiszer-adományokkal segíthetik a szükséget szenvedőket. A felajánlásokat a Tessedik utca 24. szám alatti épületében várják a Napraforgó – Második Esély Klub munkatársai.

Newjság

by Babák Zoltán

 
Betöltötték a gulyáságyút és tüzeltek 2021.02.06.

Idei negyedik ételosztására készül holnap az Ótemplomi Szeretetszolgálat Pásztor Mátyás vezette főzőcsapata. Az első két alkalommal klasszikus babgulyás, a harmadikon székelykáposzta főtt, vasárnap palócleves készül majd csirkéből, foglalta össze az év eleje ételosztásait Lázár Zsolt esperes.

Bővebben..

A katonaságnál leselejtezett gulyáságyút pár éve vásárolták harmincezer forintért
Azt a veteránjárműves Rácz Zsolt és Csernus Mihály nagyon sok ráfordított munkaórával felújították, újra vontathatóvá tették, kisamatolták, így most feleannyi fával meg tudnak főzni 800 adag ételt. Kettejük közül Rácz Zsolt ott is ragadt önkéntesnek, elevenítette fel az előzményeket Lázár Zsolt.

A szponzorokról elmondta, hogy vannak, akik rendszeresen megkeresik őket adományokkal, ez is kötelezi őket arra, hogy folytassák a főzéseket. Volt, aki egész disznót ajánlott fel, a református gyülekezet 60-70 kilónyi csirkemellet ajánlott fel.

Az ökumenikus imahét végén a szarvasi gyülekezetek adták össze az ételosztás költségeit
“A támogatók is érzik, hogy szükség van arra, hogy a szarvasi szegényeket ételosztással tudják segíteni”, fogalmazott az esperes.

Arra a kérdésünkre, hogy mi a tendencia az ételosztásra érkezők számában, Lázár Zsolt elmondta, úgy veszi észre, hogy sokan, akik esetleg szégyellnének megjelenni egy ételosztáson, a maszk mögé bújva könnyebben állnak be a sorba. Egyre többen vannak, mostmár a sarokig ért a sor.

“Ilyen szempontból én örülök a maszkhasználatnak, mert szerintem azok is eljönnek, akik maszk nélkül kínosan éreznék magukat”, zárta beszélgetésünket az Ótemplomi Szeretetszolgálat vezetője.

Newjság

by Babák Zoltán

 
Lezajlott az idősotthonok lakóinak elsőkörös oltása 2021.02.01.

Ahogy arról a kormányzati kommunikáciból és a napi sajtóból értesülhettünk, elkezdődött az idősotthonokban lakók koronavírus elleni oltása. Így történt ez a napokban Szarvason és a környező településeken.

Bővebben..

Vasárnap az Ótemplomi Szeretetszolgálat csabacsűdi idősek otthonában a Pfizer/BioNTech vakcinájával történt az oltás. Lázár Zsolt evangélikus esperes, az intézményrendszer vezetője elmondta, az Ótemplomi Szeretetszolgálatnak négy telephelyén van bentlakásos intézménye. A több, mint 300 férőhelyes intézmény valamennyi lakója megkapta a lehetőséget, hogy eldöntse, élni kíván a védőoltással, avagy nem. Erről írásban nyilatkozott mindenki a dolgozókkal együtt.

Lázár Zsolt válaszolt a kérdéseinkre.

Hol történt már meg az idősek védőoltása?

Csütörtökön kezdtük a Vajda Péter utcai otthonban, ahol 52 lakóból 41 kapta meg a védőoltást. Szombaton a Rákóczi utcai intézményben folytatódott, ahol két oltóponton 100 dolgozónak és közel 200 lakónak volt lehetősége, hogy megkapja az oltást. Itt azok a dolgozók nem vették fel az oltást, akik néhány hete gyógyultak ki a betegségből. Csabacsűdön a 15 dolgozóból 13-an kérték. A lakók közel kétharmada élt az oltással, köztük intézményrendszerünk két legidősebb, 1922-es születésű lakója is.

Hogy fogadták az idősek a hírt, hogy ők lesznek a következők, akik megkapják a védőoltást?

Nagyon várta mindenki a védőoltást, és azt, hogy ennek a bezárt világnak vége legyen, újra normális életet élhetünk majd az otthonokban és azon kívül is. Szeretnénk, ha másról szólna az életünk mint erről a vírusról és az ellene folytatott néha reménytelennek tűnő küzdelemről. A lakókkal együtt úgy érezzük, ez a kivezető út ebből a rémálomból. Két intézményünkben nem volt egyetlen COVID-os beteg sem. De sajnos megtapasztaltuk, hogy milyen kegyetlen is tud lenni ez a betegség. Így reméljük, hamarosan túl leszünk ezen a pandémián az oltás segítségével.

Kellett-e győzködni az időseket arról, hogy ez számukra miért lenne fontos?

Természetes, hogy az idősek először idegenkedtek az oltástól, de orvosaink olyan optimista hangulatban jöttek közénk, hogy mindenki megnyugodott. Ők voltak a legnagyobb reklámjai az oltásnak.

Tartanak-e fokozott ügyeletet az idősek szervezetének esetleges oltásra adott reakcióinak kezelésére?

Az intézmény és a kórház orvosai teljes felszereléssel érkeztek közénk. Mindenre fel voltak készülve, a legextrémebb reakciókra is. Közel négyszáz oltás után senkinél sem történt semmi említésre méltó, talán egy kicsi fájdalom az oltás körül. A másodiknál komolyabb reakciók várhatóak. Orvosaink azonban saját tapasztalataikat megosztják velünk, így látjuk, hogy mi várható.

Talán a legkomolyabb mellékhatása az lesz, hogy végre nyugodtan tudunk aludni egy év után ismét, bizakodik az esperes, mert mint mondja, minden munkatársára ráférne már egy nyugodtabb élet, a kevesebb stresszel járó munka. “Ez a vakcina a lelkeket is gyógyítja”, zárta beszélgetésünket.

Newjság

by Babák Zoltán

 
 
NAV: a személyi jövedelemadó 1+1%-áról idén is május 20-ig lehet rendelkezni. 2021.01.01.

1%
Az egyházi 1% felajánlása mellett adód másik 1%-ával támogathatsz egy evangélikus alapítványt is. Ezzel a rendelkezéssel segítheted a hozzád közel álló gyülekezet, oktatási intézmény vagy szeretetszolgálat munkáját.

Magyarországi Evangélikus Egyház, technikai szám: 0035

 
 
Személyes kapcsolattartásra vonatkozó eljárásrend 2020.12.16.

Kattintson a "Bővebben.." gombra a részletekért.

Bővebben..

1
2
3
4

 
 
 
 
 
Újabb óvintézkedéseket vezetett be az Ótemplomi Szeretetszolgálat 2020.04.16.

Április 12-től mind a dolgozók, mind a bentlakók kötelesek maszkot hordani az Ótemplomi Szeretetszolgálat által fenntartott intézményekben. Emellett tovább szigorították a csomagok átadására-átvételére vonatkozó szabályokat is. Ún. „csomagkarantént” vezettek be, vagyis a romlandó terméket egyáltalán nem tudják fogadni, az egyéb küldeményeket pedig várakozási időt követően, kizárólag ózongenerátorral történő fertőtlenítés után adják át. Az intézmény a támogatott lakhatással együtt összesen négy telephelyet működtet, több mint háromszáz ellátottal.

Bővebben..
Újabb óvintézkedéseket vezetett be az Ótemplomi Szeretetszolgálat

– A Rákóczi utcai intézményben kb. kétszázan laknak. Terveink között szerepel, hogy négy kisebb részt alakítunk ki, amelyek egymástól hermetikusan lezárva működnek. Reméljük, hogy ez is fokozza az idősek biztonságérzetét. Tudjuk, hogy a legnagyobb veszélyforrást a dolgozók jelentjük számukra, hiszen a városban laknak, ott intézik bevásárlásaikat, ill. egyéb ügyeiket is. Éppen ezért arra kérjük őket, hogy minimális legyen részükről a mozgás, ha pedig szükséges, akár a bevásárlásban is segítjük őket – nyilatkozta a jelenlegi helyzetről Lázár Zsolt igazgató-lelkész.

Hangsúlyozta, elsődlegesen továbbra is a Minisztériumtól kapott központi iránymutatások a mérvadók, amelyeket be kell tartani. Ezek alapján március 8-tól nincs lehetőség személyes találkozásra, és eltekintve a kórházi kezeléstől a bentlakók sem hagyhatják el az épületet. A tapasztalatokról szólva elmondta, az idősek maradéktalanul betartják az előírásokat, a szenvedélybeteg ellátásban pedig egyetlen alkalommal fordult elő szökés. Ezt követően csak szigorú, kéthetes karantén után kerülhetett vissza az érintett az intézménybe.

Ugyancsak a fertőzés megelőzése érdekében egy ózongenerátor beszerzését tervezik, amely a folyamatos fertőtlenítést segíti. A készülék alig néhány óra leforgása alatt olyan minőségű tisztítást végez, amelyre hagyományos módszerekkel nem lennének képesek. Ebből a célból gyűjtést hirdettek, és kérik a segíteni akarókat – különös tekintettel a képviselő-testület és a presbitérum tagjaira – hogy április 20-ig a Szarvasi Ótemplomi Egyházközség számlaszámára utalják át támogatásukat (11733058-20011150-00000000), közleményben pedig tüntessék fel „a koronavírus elleni küzdelem” megnevezést. A felajánlást ugyanis ezen a napon továbbítják.

Az előzményekről szólva elmondta, korábban Bukovinszky Béla bocsájtotta rendelkezésükre a Szentandrási Sörfőzde készülékét, a gépjárművek fertőtlenítését pedig a Bencze Tamás tulajdonában lévő eszköz segítségével végzik. A SuperActivO3 eszköz ára: 5700€+Áfa, azaz jelenlegi árfolyamon 2,6 millió forint, amiből eddig 600 ezer forint gyűlt össze. Az intézmény 120 ezer Ft-ért az összegből már védőfelszereléseket vásárolt.

A több mint egy hónapja tartó karanténról szólva elmondta, az idősek kötelességtudóan és belátóan viselkednek a kialakult helyzetben. A lelki feltöltődést számukra leginkább a megújuló természet, a hitélet és a családdal történő rendszeres kapcsolattartás jelenti, amit a digitális technikai eszközök tesznek lehetővé.

– Pánik nem volt, és reméljük, nem is lesz. Van hitünk, amibe kapaszkodhatunk, de nagyon fontos, hogy az előírásokat maximálisan betartsuk – nyomatékosította.

Kérte a szarvasiakat, hogy a szájmaszk használatát vegyék komolyan, használjanak kézfertőtlenítőt, valamint mossanak minél gyakrabban kezet. Hozzátette, leginkább azzal tudják segíteni az időseket, ha az esetükben akár életmentőnek is tekinthető szabályokat a lehető legszigorúbban betartják.

Newjság

Forrás: newjsag.hu / Hegedűs Éva

 
Ótemplomi Szeretetszolgálat szakmai intézkedései (COVID-19) 2020.04.15.

Az alábbiakban közöljük intézményünk intézkedéseit, amelyeket a COVID-19 járvánnyal összefüggésben hoztunk meg az elmúlt hetekben. Az intézkedések napról napra egészülnek ki újabb szigorításokkal. Az intézkedésünknek egy célja van, hogy megvédjük lakóinkat. Kérjük segítsék munkánkat azzal, hogy otthon maradnak így akadályozzák meg a vírus további terjedését.

Bővebben..

COVID1
COVID2
COVID3
COVID4
COVID5

 
A Magyar Evangélikus Egyház támogatásával újultak meg a szarvasi diakóniai épületek 2019.08.30.

Kondor Péter püspök megáldotta, majd ünnepélyesen is átadták az Ótemplomi Szeretetszolgálat berkein belül felújított épületeket péntek délután. A Tessedik Sámuel és a Szent László utcai fejlesztések uniós forrásból, a Magyarországi Evangélikus Egyház támogatásából, valamint jelentős intézményi önerőből valósultak meg, összköltségük meghaladta a 200 millió forintot.

Bővebben..

Lázár Zsolt, az Ótemplomi Szeretetszolgálat igazgatója arról tájékoztatott, hogy a Tessedik utcai ingatlan két funkciónak ad helyet. Egyfelől a házi segítségnyújtás közel 30 munkavállalójának kiszolgáló épületrésze, a másik egység pedig a szenvedélybetegek nappali ellátásának, a „Második Esély” Klubnak ad helyet. Az épület a felújítás előtt már használatban volt, ahol tantermeket, előadótermeket, társalgókat alakítottak ki a korábbi időszakban. Itt többek között kicserélték a nyílászárókat, megerősítették a tetőszerkezetet, új belső térburkolatot raktak le, valamint a falakat is lefestették. Továbbá a tetőre napelemeket szereltek és az épület akadálymentesen is megközelíthető.

Képalá: Kondor Péter püspök /középen/ megáldotta a felújított épületeket

– A Szent László utcai épületet – ahol 12 fő szenvedélybeteg részére nyújtunk támogatást – ki kellett ürítenünk. A lakókat a felújítás idejére a Rákóczi utcai telephelyre költöztettük – fogalmazott Lázár Zsolt.

Fotók: Imre György

Hozzátette, itt, a másik épülethez hasonló felújításokat végeztek. Az épület tetőszerkezetét víz elleni szigeteléssel is ellátták, valamint új cserépfedést kapott. Valamint a munkálatok többek között egy utcai kocsibejáró, kapu és nagykapu építésével bővültek ki.

BEOL

BEOL

 
Színházjegyekkel ajándékozta meg dolgozóit az Ótemplomi Szeretetszolgálat 2019.07.14.

Első ízben fordult elő, hogy egy helyi munkáltató színházjegyekkel jutalmazta a dolgozóit a cafeteria rendszerén belül – állítja Csasztvan András, a Cervinus Teátrum igazgatója. Az Ótemplomi Szeretetszolgálat 226 alkalmazottját lepte meg a több mint hárommillió forint összértékű ajándékkal. A színház úgy állította össze a kínálati rendszert, hogy mindenki megtalálhassa a számára kedves műfajt, és arról is dönthessen, hogy az adott elődásra egy vagy több jegyet vásárol.

Bővebben..

– Január elsejétől jelentős mértékben megszigorodott azoknak a jutalmaknak a köre, amiket az intézmények, cégek adhatnak a dolgozóiknak. A SZÉP kártya és az Erzsébet-utalvány terén is történtek változások, ezért sokat gondolkoztunk azon, hogy mivel okozhatnánk örömet. Végül eljutottunk a Cervinus Teátrumhoz, és hosszas tárgyalások kezdődtek meg arról, hogy mi legyen az a kínálati rendszer, amelyből a szeretetszolgálat munkatársai válogathatnak – mesélt az ötlet hátteréről Lázár Zsolt intézményvezető.

Színházjegyekkel ajándékozta meg dolgozóit az Ótemplomi Szeretetszolgálat

Az elképzelésüket alátámasztotta az a tény is, hogy az elmúlt években megnőtt a színház iránt érdeklődők köre. Köszönhetően Cervinus Teátrum egyre szélesedő kínálatának és a Vízi Színház egész nyáron át ívelő programfüzetének elmondható, hogy színházszerető közönség Szarvason egyre szélesebb korosztályt és társadalmi réteget ölel fel.

– Amikor elindultunk, akkor is éreztünk a közönség részéről egyfajta kíváncsiságot, ami az évek során támogatássá alakult át. Gondoljunk csak az első bemutatónkra, ami a Holle anyó volt! Azóta ezt a darabot többször felújítottuk, mert még mindig igény mutatkozik rá – erősítette meg az elhangzottakat dr. Dósa Zsuzsa művészeti igazgató. A statisztika szerint egy városban átlagosan a lakosság 10%-a színházlátogató. Magam sem akartam elhinni, de nálunk ez a szám hatványozottan több – tette hozzá.

A részletekről szólva elmondta, a kínálati rendszerben nagyszínpadi és kamaratermi előadások is szerepelnek, a műfajok között pedig a dráma, a musical, az operett, a vígjáték és a zenés darabok is megjelennek. A színház gondolt az őszi bérletes időszakra is, így a Cervinus Művészeti Fesztivál előadásai mellett ezek is helyet kaptak a palettán.

– Az anyagi lehetőségek eddig némileg mindenképp visszatartó erőt jelentettek. Bár azt mondják, hogy mindenki arra fordít pénzt, amire igazán akar, a valóságban ez nem egészen így van. Különösen akkor, ha valaki családdal szeretne eljutni a színházba. Ezért is örültünk a lehetőségnek, mindamellett, hogy szerintem minden szarvasi szívében ott van a Cervinus Teátrum – vélekedett a szeretetszolgálat egyik dolgozója, Dudásné Paróczai Anita, aki három előadást tekint meg a 15 ezer forintos keretösszegből.

Az intézmény a folytatásban várja a dolgozók visszajelzéseit, bízva abban, hogy jövőre is hasonló módon fejezheti ki köszönetét egész éves munkájukért.

Newjság

Forrás: newjsag.hu / Hegedűs Éva

 
Három helyszín, három beruházás 2019.05.21.

A kilenc órakor kezdődő soros testületi ülés megszakítva három helyszínen tettek látogatást a képviselők május 15-én. Az első helyszín a Tessedik Sámuel utca 24. volt, ahol jelenleg is zajlik a kivitelezés. Mellette a Szent László utca 25. szám alatt is munkálatok folynak, ahol a támogatott lakhatás került kialakításra.

Bővebben..

Három helyszín, három beruházás

– A Magyarországi Evangélikus Egyház egy pályázati lehetőséget ajánlott fel az Ótemplomi Szeretetszolgálatnak. Ezt kellett mérlegelnünk, mivel voltak buktatói. Alapvetően egy energetikai beruházásról volt szó, ami amellett, hogy két régi épületről van szó, kizárólag az adott célra biztosít támogatást. A fenntartó a pályázati forrás mellett a szükséges önerő egyharmadát biztosította. A további források megteremtésében egy ötéves konstrukciójú hitel formájában segítette az intézményünket. Mindez megteremtette az alapokat a fejlesztéshez, ezért belevágtunk – tájékoztatott a két épület felújításához szükséges források megteremtéséről Lázár Zsolt.

Ez számszerűsítve azt jelenti, hogy a több mint 200 millió Ft értékű projektből 60 millió Ft-ot egy KEHOP-típusú forrásból biztosítanak, további 30 millió Ft-tal pedig a fenntartó járul hozzá. Az összeg mintegy felét önerőből biztosítják.

Az Ótemplomi Szeretetszolgálat igazgatója a részletekről szólva elmondta, az Szent László utcában működtetett támogatott lakhatás országos szinten is példaértékű. Itt 12 szenvedélybetegnek vagy akár csicskasorba került, nehéz helyzetű embereknek segítenek az újrakezdésben. Az intézmény egy szociális választ ad napjaink megkerülhetetlen problémáira, és megteremti a feltételeit egy új életminőségnek.
A Tessedik Sámuel utca 24. szám alatti épület két funkcióit is betölt. Egyfelől a házi segítségnyújtás közel 30 munkavállalóját szolgálja ki, másrészt a szenvedélybetegek nappali ellátásának, a „Második Esély” Klubnak ad helyet. Több ízben volt továbbá felnőttképzési központ is. Jelenleg a NYITOK Tanulási Központ folytatja itt a tevékenységét.

Mint elhangzott, a felújítás ideje alatt az itt dolgozók a földhivatal épületében kaptak helyet, melyet a szarvasi képviselő-testület bérlet formájában biztosított a számukra. A Szent László utcai épületet teljesen ki kellett üríteniünk. A lakókat a Rákóczi utcai telephelyre költöztették, amelyben segítségükre volt a Békés Megyei Kormányhivatal, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint hozzájárulását adta a megyei szintű Katasztrófavédelmi Igazgatóság is.

A képviselők megtekintették a Bacsó utcai óvoda felújítását is, amelyre a Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda nevében nyújtott be pályázatot a Magyarországi Evangélikus Egyház.

– A TOP keretében fenntartó 70 millió Ft-ot nyert, ezért a Magyar Államkincstár 2017 decemberében engedélyt adott rá, hogy eredményes közbeszerzés esetén hozzákezdjünk a felújításhoz. Közben sajnos felmerültek olyan problémák, ami alapján pótmunkákra volt szükség. Ezeknek a költségeit, közel 10 millió Ft-ot az intézményünk vállalta, így az óvoda teljes mértékben megújulhat – mondta el Molnár Istvánné igazgatónő.

Hozzátette, a beiratkozási létszám igazolta, hogy jó döntést hoztak. Az óvoda 100%-os kapacitással, 75 óvodást fogadva folytatja a működését szeptembertől, a megnövekedett igények miatt pedig férőhelybővítést kezdeményeztek Magyarországi Evangélikus Egyháznál és a kormányhivatalnál.
Ennél az épületnél komoly kőműves munkákat végeznek, emellett a tetőszerkezet felújítása, a meglévő elavult víz- és szennyvízrendszer teljes kiváltása, a fűtésrendszer bővítése, és a villamossági rendszer teljes cseréje is megtörténik. A másik két épületnél sor kerül a külső nyílászáróinak cseréjére, és az utólagos homlokzati és padlástéri hőszigetelés is megvalósul. Megerősítik a meglévő tetőszerkezetet, és új belső térburkolat kerül kivitelezésre. Az épületek teljesen akadálymentesek lesznek. A korszerűsítés során a tetőfelületen napelemek elhelyezésére válik lehetőség, továbbá a meglévő radiátorok esetében termosztatikus radiátor szelepek beépítése tervezett

A munkálatok a Bacsó utcai óvodában várhatóan május végén fejeződnek be, a másik két épületnél pedig a nyár folyamán kerül pont a fejlesztésekre.

Hegedűs Éva

 
Új gépkocsi segíti az Ótemplomi Szeretetszolgálat munkáját. 2019.02.07.

Új gépkocsi segíti az Ótemplomi Szeretetszolgálat munkáját. A támogató szolgáltatás egy pályázat segítségével kapott új autót. Az akadálymentesítés után hamarosan szolgálatba áll Szarvason és környékén.

 
KÖSZ, hogy jössz! 2017 2018.07.09.

A tavalyi évben az Ótemplomi Szeretetszolgálat Napraforgó – Második Esély Klubja ismét sikeresen pályázott az Új Európa Alapítvány “KÖSZ! Program Pályázat az Iskolai Közösségi Szolgálat támogatására” című pályázati kiírására, így idén nyáron is lehetőségünk nyílt arra, hogy biztosítsuk az érdeklődő diákok számára az iskolai közösségi szolgálat teljesítését. Projektünknek a „KÖSZ, hogy jössz! 2017” címet adtuk. A programba bevont középiskolásokat a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziummal együttműködve, velük közösen választottuk ki egyéni érdeklődési körük és affinitásuk alapján. Emellett a program megvalósítása alatt is folyamatos kapcsolatot tartottunk az oktatási intézménnyel, a kapcsolattartóinkon keresztül tájékoztatást kaptak a projektről. Programunkba 25 diákot vontunk be és a kidolgozás során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a résztvevők ne csak le akarják tudni a kötelező közösségi szolgálatot, hanem valódi élményekkel gazdagodjanak és motiváljuk őket a további önkéntes tevékenységre. Már eddig is szoros kapcsolatban álltunk a helyi oktatási intézményekkel. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalokat időben megismertessük a lehetséges veszélyekkel, tájékoztassuk őket, hogy kihez fordulhatnak segítségért, és hogy a különböző generációk megismerhessék egymás értékeit. Jelen pályázattal is ezt a folyamatot kívántuk tovább erősíteni. Az interaktív programok során a résztvevők figyelmét felhívtuk az egymás iránti tolerancia, elfogadás és az egészséges, szermentes életmód fontosságára. Emellett szerettük volna bemutatni nekik, hogy a közösségi munka igazi értéket képvisel, az elesettek segítése pedig mindannyiunk közös felelőssége.

Galéria Bővebben..
KÖSZ, hogy jössz! 2017

Programunk több helyszínen zajlott, ennek során középiskolásainknak lehetősége nyílt betekinteni az Ótemplomi Szeretetszolgálat több ellátási területének működésébe is, megismerhették, milyen karitatív tevékenységeket folytat intézményünk, illetve aktív résztvevőként első kézből tapasztalhatták meg, milyen érzés másokon segíteni, mit is jelent egy-egy kiosztott ruhadarab vagy éppen egy tál étel egy rászoruló számára. Látni a hálás arcokat, személyesen átélni, megélni mindezt, és részt venni egy ilyen közösségért folytatott akcióban olyan élmény, amit az ember biztosan nem felejt el.

Programunk kidolgozásánál kiemelten fontosnak tartottuk a generációk közötti együttműködés elősegítését, hiszen a fiatalok rengeteget tanulhatnak az idősebbektől, elsajátíthatják a klasszikus értékeket, míg az idősebb korosztály visszakaphatja tapasztalatátadó szerepét, ezáltal újra fontosnak érezheti magát. Napjaink jellemző családmodellje a nukleáris család, ahol a nagyszülők külön háztartásban élnek, és csak ritkán találkoznak gyermekeikkel, unokáikkal. Az idősebbekre egyre inkább jellemző az elmagányosodás, az elhagyatottság érzése. A fiatalok gyakran nagy távolságban élnek nagyszüleiktől, így ritkán találkoznak és sok esetben nem is tudják a különböző generációk, miként is közeledjenek egymás felé. Ezt a problémát szerettük volna áthidalni azzal, hogy egy közös játékot szerveztünk idős ellátottaink és a bevont fiatalok számára. A rendezvény során a fiataloknak és az idősebb korosztály képviselőinek lehetőségük nyílt a személyes beszélgetésekre, egymás problémáinak megismerésére és megértésére.

A program következő részeként diákjainknak alkalmuk nyílt közelebbről megismerkedni a szenvedélybetegek nappali ellátásával, ugyanis rájuk várt a feladat, hogy a helyszín előkészítése után közösen megtervezzenek, megszervezzenek majd végül le is bonyolítsanak egy családi napot az intézmény ellátottai számára. Iskolásaink az ellátottakkal való személyes találkozással megismerhették egy-egy ember életútját, „drogkarrierjét”, ezáltal előítéletük csökkent, toleranciájuk növekedett, érzékenyebbé váltak az adott problémára. Azzal, hogy a programot a tervezéstől a kivitelezésig teljes egészében nekik kellett összeállítaniuk sokkal inkább a magukénak érezték azt, növekedett a felelősségtudatuk, a közös munka pedig fejlesztette az együttműködő készségüket.

Az utolsó találkozás alkalmával egy kétórás tréning keretében lezártuk a projektet. Közösen átbeszéltük kinek milyen előzetes elvárásai voltak, és ehhez képest mivel gazdagodtak a program során, kire milyen hatással voltak a megtapasztalt élmények, az itt szerzett tapasztalatok mennyit tettek hozzá a személyiségükhöz mennyire vált az identitásuk részévé.

Az egész intézmény nevében ezúton is köszönjük a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium diákjainak az aktív részvételt. Jelenlétükkel, kreativitásukkal és empatikus hozzáállásukkal sok örömöt és mosoly okoztak a Szeretetszolgálat ellátottai számára.

A pályázat lejárta után is szeretettel várjuk a diákokat az Ótemplomi Szeretetszolgálat bármely telephelyén, hiszen mindannyiunk közös érdeke a közösségi munka megszerettetése a fiatalokkal. Munkatársaink a továbbiakban is örömmel fogadják a jelentkezőket, és minden energiájukkal azon lesznek, hogy segítsék egy, a közösségért valóban tenni akaró és tenni tudó fiatal generáció kialakulását.

Oncsik János / Ótemplomi Szeretetszolgálat, Napraforgó – Második Esély Klub – Terápiás segítő

 
Felszentelték az evangélikus fenntartásba került szociális intézményeket 2018.01.13.

A kormányzati szándékot követve az elmúlt években számos szociális intézmény került egyházi fenntartásba. A Magyarországi Evangélikus Egyház országszerte több mint hétezer, főként hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő személyről gondoskodik, a létszám pedig január 1-jétől további ezer fővel növekedett. Köztük a Szarvasi Járásban átvették a korábban Békés megyei Körös-menti Szociális Centrum néven működő intézmény szarvasi telephelyét (200 fő) és a Csabacsűdi Idősek Otthonát (34 fő) is. A hivatalos intézményszentelésre január 11-én került sor.

Bővebben..
Felszentelés

– Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedetekkel és valósággal – idézte Gáncs Péter püspök egy rövid áhítat keretében János Apostol gondolatait. – Ennek az intézménynek a bejárata fölé kikerült a centrum kifejezés helyett a szeretetszolgálat. Bár az is szép volt, de szerintem nem mindegy, hogy valaki egy centrumban él, vagy egy olyan helyen, ahol otthon van a szeretet. Ezt szeretnénk mi megvalósítani.

Lázár Zsolt igazgató beszédében köszönetet mondott a Magyarországi Evangélikus Egyház munkatársainak és mindazoknak, akik közbenjárásukkal és támogatásukkal segítették az átvétel folyamatát. Úgy véli, az egyházi fenntartásban lévő intézmények mindig adnak egyfajta pluszt az ott élőknek, amit igazán csak az érezhet, aki ezt a mindennapokban megtapasztalja.

– A Magyarországi Evangélikus Egyház és az Ótemplomi Szeretetszolgálat még 2012-ben jelezte, hogy szívesen lenne a fenntartója a szarvasi telephelynek. Hosszú tárgyalásokat követően novemberben történt a szerződések aláírása, ezt követően pedig a dolgozóknak és az ott lakóknak az értesítése. Szerettük volna az általunk korábban megkezdett diakóniai munkát más területekre is kiterjeszteni, és nagyon volumenben végezni. Reményeink szerint ez a jövőben is sikeres lesz – tekintett vissza a mögöttük álló küzdelmes időszakra.

Radosné Lengyel Anna egyházkerületi felügyelő jókívánságait fejezte ki a bentlakóknak. Mint mondta, legfőbb céljuk, hogy mindenki érezze magát jól az intézményben, lefekvéskor pedig ne az elvágyódás érzése uralkodjon el rajta, hanem második otthonaként tekintsen az intézményre. Ezt követően átadta a kerület jelvényét a vezetőségnek, és kérte őket, hogy keressenek neki méltó helyet.

Az előzményekről szólva Hodálik Pál alpolgármester elmondta, a megyei fenntartásba történő átadáskor az önkormányzatot az vezérelte, hogy ilyen módon több, felújítást szolgáló pályázat váljon elérhetővé. Később az is világossá vált, hogy az Ótemplomi Szeretetszolgálat közelsége és széleskörű tapasztalatai megkönnyítik az intézményről való gondoskodást, ezért minden lehetséges eszközzel támogatták.

– A két intézmény az egyházi átvételt tekintve a két végletet jelentette. A szarvasi telephely esetében a legrögösebb, leghosszabb utat jártuk be, míg a csabacsűdi otthon körül minden rendkívül gördülékenyen zajlott – érzékeltette a körülmények furcsa játékát Buda Annamária, a Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Osztályának vezetője. – Tudom, hogy az egyházi fenntartásból nem feltétlen következik a spirituális többlet, de a rendszeres lelkészi jelenlét, az áhítatok, imaalkalmak révén remélhetőleg a szeretet ezekben az intézményekben tetten érhető lesz. Abban bízom, hogy egy-két év múlva az itt élők azt mondják, hogy nem tudom mitől, de más lett – tette hozzá bizakodva.

A részvevők ezt követően Csabacsűdön is felszentelték az intézményt, majd köszöntötték az ebédlőben összegyűlt időseket.

Lázár Zsolt kérdésre válaszolva elmondta, a településen az önkormányzat indítványozta a váltást, mivel a korábban kistérségi fenntartásban lévő intézmény megnövekedett terheit már nem tudta volna finanszírozni.

– 1995 júliusától működik ez az intézmény. Azóta figyelemmel követhettük azt, hogy egyre kevesebb forrás jut az önkormányzati fenntartási intézményekhez, az egyháziaknál ellenben a működést segítő lehetőségek vannak túlsúlyban. Mindössze egy munkajogi aggálya volt a kollégáknak, de az egyeztető megbeszélések után ez a teher is lekerült a vállukról. Mindemellett látták, hogy egy gondoskodó fenntartóról van szó. Már kaptunk új ápolási ágyakat, vízhatlan matracokat, éjjeli szekrényeket, az evangélikus szellemiség pedig a jövőben egy diakónusi segítővel is bővül – vázolta fel az intézmény szemszögéből az elmúlt időszakot Kovácsné Molnár Katalin részlegvezető.

Gáncs Péter cáfolta az országos médiában megjelent hírt, mely szerint az átvételt az egyháznak juttatott többletforrások indokolták. Véleménye szerint emögött egy rosszindulatú, minden alapot nélkülöző politikai feszültségkeltés áll. Fő feladatuknak továbbra is az elesettekről való gondoskodást tekintik, abban bízva, hogy felelős gazdálkodásuknak köszönhetően az intézmények felszálló ágba kerülnek.

 
 
KÖSZ, hogy jössz! 2016 2017.08.09.

A tavalyi évben az Ótemplomi Szeretetszolgálat Napraforgó – Második Esély Klubja ismét sikeresen pályázott az Új Európa Alapítvány “KÖSZ! Program Pályázat az Iskolai Közösségi Szolgálat támogatására” című pályázati kiírására, így idén nyáron is lehetőségünk nyílt arra, hogy biztosítsuk az érdeklődő diákok számára az iskolai közösségi szolgálat teljesítését.

Bővebben..
KÖSZ, hogy jössz! 2016

Projektünknek a „KÖSZ, hogy jössz! 2016” (KOSZ16-020) címet adtuk. A programba bevont középiskolásokat a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziummal együttműködve, velük közösen választottuk ki egyéni érdeklődési körük és affinitásuk alapján. Emellett a program megvalósítása alatt is folyamatos kapcsolatot tartottunk az oktatási intézménnyel, a kapcsolattartóinkon keresztül tájékoztatást kaptak a projektről. Programunkba 23 diákot vontunk be és a kidolgozás során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a résztvevők ne csak le akarják tudni a kötelező közösségi szolgálatot, hanem valódi élményekkel gazdagodjanak és motiváljuk őket a további önkéntes tevékenységre. Már eddig is szoros kapcsolatban álltunk a helyi oktatási intézményekkel. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalokat időben megismertessük a lehetséges veszélyekkel, tájékoztassuk őket, hogy kihez fordulhatnak segítségért, és hogy a különböző generációk megismerhessék egymás értékeit. Jelen pályázattal is ezt a folyamatot kívántuk tovább erősíteni. Az interaktív programok során a résztvevők figyelmét felhívtuk az egymás iránti tolerancia, elfogadás és az egészséges, szermentes életmód fontosságára. Emellett szerettük volna bemutatni nekik, hogy a közösségi munka igazi értéket képvisel, az elesettek segítése pedig mindannyiunk közös felelőssége.

Programunk több helyszínen zajlott, ennek során középiskolásainknak lehetősége nyílt betekinteni az Ótemplomi Szeretetszolgálat több ellátási területének működésébe is, megismerhették, milyen karitatív tevékenységeket folytat intézményünk, illetve aktív résztvevőként első kézből tapasztalhatták meg, milyen érzés másokon segíteni, mit is jelent egy-egy kiosztott ruhadarab vagy éppen egy tál étel egy rászoruló számára. Látni a hálás arcokat, személyesen átélni, megélni mindezt, és részt venni egy ilyen közösségért folytatott akcióban olyan élmény, amit az ember biztosan nem felejt el.

Programunk kidolgozásánál kiemelten fontosnak tartottuk a generációk közötti együttműködés elősegítését, hiszen a fiatalok rengeteget tanulhatnak az idősebbektől, elsajátíthatják a klasszikus értékeket, míg az idősebb korosztály visszakaphatja a tapasztalatátadó szerepét, ezáltal újra fontosnak érezheti magát. Napjaink jellemző családmodellje a nukleáris család, ahol a nagyszülők külön háztartásban élnek, és csak ritkán találkoznak gyermekeikkel, unokáikkal. Az idősebbekre egyre inkább jellemző az elmagányosodás, az elhagyatottság érzése. A fiatalok gyakran nagy távolságban élnek nagyszüleiktől, így ritkán találkoznak és sok esetben nem is tudják a különböző generációk, miként is közeledjenek egymás felé. Ezt a problémát szerettük volna áthidalni azzal, hogy egy közös játékot szerveztünk idős ellátottaink és a bevont fiatalok számára. A rendezvény során a fiataloknak és az idősebb korosztály képviselőinek lehetőségük nyílt a személyes beszélgetésekre, egymás problémáinak megismerésére és megértésére.

A program következő részeként diákjainknak alkalmuk nyílt közelebbről megismerkedni a szenvedélybetegek nappali ellátásával, ugyanis rájuk várt a feladat, hogy a helyszín előkészítése után közösen megtervezzenek, megszervezzenek majd végül le is bonyolítsanak egy családi napot az intézmény ellátottai számára. Iskolásaink az ellátottakkal való személyes találkozással megismerhették egy-egy ember életútját, „drogkarrierjét”, ezáltal előítéletük csökkent, toleranciájuk növekedett, érzékenyebbé váltak az adott problémára. Azzal, hogy a programot a tervezéstől a kivitelezésig teljes egészében nekik kellett összeállítaniuk sokkal inkább a magukénak érezték azt, növekedett a felelősségtudatuk, a közös munka pedig fejlesztette az együttműködő készségüket.

Az utolsó találkozás alkalmával egy kétórás tréning keretében lezártuk a projektet. Közösen átbeszéltük kinek milyen előzetes elvárásai voltak, és ehhez képest mivel gazdagodtak a program során, kire milyen hatással voltak a megtapasztalt élmények, az itt szerzett tapasztalatok mennyit tettek hozzá a személyiségükhöz mennyire vált az identitásuk részévé.
Az egész intézmény nevében ezúton is köszönjük a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium diákjainak az aktív részvételt. Jelenlétükkel, kreativitásukkal és empatikus hozzáállásukkal sok örömöt és mosoly okoztak a Szeretetszolgálat ellátottai számára.

A pályázat lejárta után is szeretettel várjuk a diákokat az Ótemplomi Szeretetszolgálat bármely telephelyén, hiszen mindannyiunk közös érdeke a közösségi munka megszerettetése a fiatalokkal. Munkatársaink a továbbiakban is örömmel fogadják a jelentkezőket, és minden energiájukkal azon lesznek, hogy segítsék egy, a közösségért valóban tenni akaró és tenni tudó fiatal generáció kialakulását.

Oncsik János – Ótemplomi Szeretetszolgálat, Napraforgó – Második Esély Klub, Terápiás segítő – „KÖSZ, hogy jössz! 2016” (KOSZ16-020)

 
Furugynapon 2017.07.22.

Bár a településrészen élő regisztrált lakosság száma 46 fő, ténylegesen alig több mint harmincan laknak a közigazgatásilag Békésszentandráshoz tartozó Furugyban. Kivételt képez ez alól egy nap az évben, amikor a létszám átmenetileg többszörösére duzzad. Idén július 22-én tartották a legnagyobb közösségi rendezvényt, amely az Ótemplomi Szeretetszolgálatnak köszönhetően valósulhatott meg.

Galéria Bővebben..
Furugynapon

1995 óta működik itt egy idősek klubja, ahol napi szinten gondoskodunk azokról az idősekről, akik önmaguk ellátásában segítségre szorulnak. Pl. rendszeresen élelmiszer érkezik, tanyagondnoki szolgálatot működtetünk, és ebédet hordunk ki a szeretetszolgálat járművével. Összességében egy vendéglátóipari egységen kívül ez jelenti az egyetlen közösségi helyiséget Furugyban, vagyis minden rendezvény itt zajlik. Emellett havonta egyszer a település vezetése is tart lakossági fórumot, hogy felmérje a helyiek igényeit – tájékoztat Kiss Gabriella nappali ellátás vezető.

Sajnálatos tény az is, hogy az elöregedő lakosságnak egyáltalán nincs utánpótlása. Az itt élők közül a legfiatalabb is betöltötte a harmadik X-et, a legidősebb pedig közelít a 90. életévéhez. Ráadásul a jelenlegi infrastrukturális helyzet sem nem a furugyiak malmára hajtja a vizet. Békésszentandrás ugyanis nagyon nehezen megközelíthető: a település gáton vagy meglehetősen nagy kerülővel Szarvas irányából érhető el.

– Ha Furugyból kinézünk, egy építkezést vehetünk észre. S ha arra gondolunk, hogy két év múlva itt húzódik majd az M44-es, akkor elmondhatjuk, akkor ez a településrész lesz Békés megye nyugati kapuja. Épp ezért nem tudhatjuk azt sem, mit hoz a jövő. Azt azért észleljük, hogy vannak újgenerációs furugyiak, aki főleg hétvégenként vagy nyaranta élnek itt, de azt is el tudom képzelni, hogy a beruházás új lakókat hoz magával – tekint optimistán az elkövetkező időszakra Lázár Zsolt esperes.

A délelőttöt Szarvasi Városi Fúvószenekar és a Tessedik Táncegyüttes táncosai színesítették. Emellett bemutatatót tartott a Szarvasi Lovastorna csapat, valamint lehetőség nyílt lovaskocsikázásra is. Kuriózumként az egyik sátorban tótkomlósi finomságokat kóstolhattak az édesszájúak, köztük gőzgombócot, kitolófánkot – sprickát – és vízenkullogót. Az evangélikus egyház önkéntesei elmondták, ma is dédszüleik százéves eszközeivel dolgoznak, amelyeket a receptekhez hasonlóan őriznek. Akkoriban ugyanis ezek a csemegék jelentették a vasárnapi ebéd utáni kényeztetést, a legegyszerűbb hozzávalók felhasználásával.

A délelőtt egyik kiemelt programeleme a főzőverseny volt. Idén a korábbiaknál valamivel kevesebb, összesen nyolc bográcsban rotyogtak magyaros ízek. Ráadásként a szeretetszolgálat készített mintegy 300 adagnyi ételt, ami keresztülhúzva a matematika alaptörvényeit, és az utolsó cseppig elfogyott. A résztvevők létszáma alapján ugyanis mindenkinek legalább 2,5-3 adagot kellett megennie ahhoz, hogy kiürítsék a méretes főzőedényt. A végeredményt látva – és minden bizonnyal jó néhány ételhordó bevetésével – azonban ez tűnik az egyetlen elfogadható magyarázatnak.

A versenyt végül a Szarvasi Betyárok nyerték, a különdíjakat pedig a tótkomlósi vendégek és az Ótemplomi Szeretetszolgálat csapata érdemelték ki.

Hegedűs Éva

 
Drofa készítés 2016.07.06. - Köszönjük szépen Balázs bácsi!

Középhalmon, ahogy már megszokhattuk, mindig történik valami. A buli helyett azonban most a munkáé volt a főszerep. Szécsi Balázs bácsi, akinek önzetlenségét már eddig is számtalanszor megtapasztaltuk, most is egy felajánlást tett intézményünknek. Az ellátottakkal közösen készítettünk több, nagyon szép szeméttárolót és virágtartót, amik a középhalmi, a furugyi és a központi épület udvarainak hasznos és dekoratív kiegészítői lettek. Emellett még sok jó ötletet láthattunk a hulladék újrahasznosítási versenyünkhöz. PET-palackból készült komposztálót, fóliasátrat, gyümölcsszedőt, lécekből és kupakokból készített gyümölcsaszalót, és még sok más hasznos tippet is kaptunk Balázs bácsitól. Az eredmény augusztusban megtekinthető lesz. Remélem sikerül sok jó ötletet megvalósítanunk.

Galéria
 
Mótyói kirándulás. 2016.06.30.

A Szeretetszolgálat klubjait vendégségbe hívták a Mótyói Idősek klubjába. A találkozó apropójául egy kiállítás szolgált, ahol újrahasznosított tárgyakat láthattunk. Mindenféle, már haszontalannak tűnő holmiból készültek az alkotások. Volt WC-papírgurigából készült doboz, konzervdobozból ékszertartó, PET-palackból, befőttesüvegből váza, papírból készült ékszerek, kiskosarak, és még sorolhatnám a rengeteg ötletes felhasználást. Egy technikával mi is megismerkedtünk a délelőtt folyamán, mégpedig az újságpapír fonással. Klubtagjaink, de munkatársaink is nagy igyekezettel próbálták elsajátítani a papírtekerés és fonás fortélyait. Szükségünk is lesz minden ötletre, hiszen augusztus 11-re mi is meghirdettünk klubjaink között egy újrahasznosítási versenyt.

Galéria
 
Ünnepi Istentisztelet az Idősek Világnapja alkalmából. 2015.09.27.

Az Idősek Világnapja alkalmából 2015. szeptember 27-én vasárnap 10:00 órától az Evangélikus Ótemplomban Ünnepi Istentiszteleten köszöntöttük az időseket.

 
Nagyon megverték a baptistákat Szarvason az evangélikusok 2015.08.26.

Az Ótemplomi Szeretetszolgálat meghívására szakmai látogatáson vett részt a Kiskörösi Baptista Szeretetház munkatársai Opauszki György igazgató vezetésével. A tartalmas egész napos munkát Sárkányhajó verseny követett, ahol a hazai csapat "jól megverte a baptistákat". Természetesen szépen csillog az ezüst érem is. Egy biztos lesz visszavágó! A sportág még bizonytalan, a helyszín biztos: Kiskőrös.

 
Kösz, hogy jössz! 2015.08.25.

A tavalyi évben az Ótemplomi Szeretetszolgálat Napraforgó - Második Esély Klubja sikeresen pályázott az Új Európa Alapítvány "KÖSZ! Program Pályázat az Iskolai Közösségi Szolgálat támogatására" című pályázati kiírására, így idén nyáron lehetőségünk nyílt, hogy 20 diák számára biztosítsuk az iskolai közösségi szolgálat teljesítését. Projektünknek a "KÖSZ, hogy jössz!" címet adtuk.

Galéria Bővebben..
Kössz, hogy jössz! 2015.05.25.

A programba bevont diákokat a Székely Mihály Szakképző Iskola, Kollégium, Általános Iskolával együttműködve, velük közösen választottuk ki egyéni érdeklődési körük és affinitásuk alapján. Emellett a program megvalósítása alatt is folyamatos kapcsolatot tartottunk az oktatási intézménnyel, a kapcsolattartóinkon keresztül tájékoztatást kaptak a projektről.

Már eddig is szoros kapcsolatban álltunk a helyi oktatási intézményekkel. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalokat időben megismertessük a lehetséges veszélyekkel, tájékoztassuk őket, hogy kihez fordulhatnak segítségért, és hogy a különböző generációk megismerhessék egymás értékeit. Jelen pályázattal is ezt a folyamatot kívántuk tovább erősíteni. Programunkat úgy állítottuk össze, hogy a résztvevők egy érzékenyítő tréning után minden munkafolyamatból kivegyék a részüket a tervezéstől a megvalósításig, így sokkal inkább a sajátjukénak érezhették azt. Az interaktív programok során a résztvevők figyelmét felhívtuk az egymás iránti tolerancia, elfogadás és az egészséges, szermentes életmód fontosságára. Emellett szerettük volna bemutatni nekik, hogy a közösségi munka igazi értéket képvisel, az elesettek segítése pedig mindannyiunk közös felelőssége.

Napjaink jellemző családmodellje a nukleáris család, ahol a nagyszülők külön háztartásban élnek, és csak ritkán találkoznak gyermekeikkel, unokáikkal. Az idősebbekre egyre inkább jellemző az elmagányosodás, az elhagyatottság érzése. Éppen ezért kiemelten fontosnak tartottuk a generációk közötti együttműködés elősegítését, egymás problémáinak megismerését. A fiatalok rengeteget tanulhatnak az idősebbektől, elsajátíthatják a klasszikus értékeket, míg az idősebb korosztály visszakaphatja a tapasztalatátadó szerepét, ezáltal újra fontosnak érezheti magát. Programunk első részében ezt az együttműködést kívántuk elősegíteni azzal, hogy közös programot szerveztünk a szeretetotthon idős ellátottjai és a résztvevő diákok számára egy közös kenyérlángos sütéssel az intézmény kerti kemencéjében.

A program második részének helyszínéül már a Napraforgó - Második Esély Klub szolgált. A diákoknak a helyszín előkészítése után egy családi napot kellett közösen megtervezniük, megszervezniük és lebonyolítaniuk a szenvedélybeteg klub ellátottai számára. A szenvedélybetegekre az őket ért előítéletek miatt még inkább jellemző az elmagányosodás, kapcsolati tőkéjük gyakran csak a sorstársakra és a segítőkre korlátozódik. A résztvevők az ellátottakkal való személyes találkozással megismerhették egy-egy ember életútját, \"drogkarrierjét\", ezáltal előítéletük csökkent, toleranciájuk növekedett, érzékenyebbé váltak az adott problémára. Azzal, hogy a programot a tervezéstől a kivitelezésig nekik kellett összeállítaniuk sokkal inkább a magukénak érezték azt, növekedett a felelősségtudatuk, a közös munka pedig fejlesztette az együttműködő készségüket.

Ugyanezen a helyszínen a bevont diákokkal közösen egy ruhaadomány-osztást is tartottunk a rászorultak részére. Ezzel a résztvevő diákoknak alkalmuk nyílt megtapasztalni, mekkora örömöt tud okozni akár egy-egy kiosztott ruhadarab az új tulajdonosának. Látni a rászorulók arcát, átélni, megélni azt, hogy milyen érzés másokon segíteni, és részt venni egy ilyen közösségért folytatott akcióban olyan élmény, amit az ember biztosan nem felejt el.

Az utolsó találkozás alkalmával egy kétórás tréning keretében lezártuk a projektet. Közösen átbeszéltük kinek milyen előzetes elvárásai voltak, és ehhez képest mivel gazdagodtak a program során, kire milyen hatással voltak a megtapasztalt élmények, az itt szerzett tapasztalatok mennyit tettek hozzá a személyiségükhöz mennyire vált az identitásuk részévé.

A pályázat lejárta után is szeretettel várjuk a diákokat szeretetszolgálatunk bármely telephelyén, hiszen mindannyiunk közös érdeke a közösségi munka megszerettetése a fiatalokkal. Munkatársaink a továbbiakban is örömmel fogadják a jelentkezőket, és minden energiájukkal azon lesznek, hogy segítsék egy, a közösségért valóban tenni akaró és tenni tudó fiatal generáció kialakulását.

Oncsik János terápiás segítő - Ótemplomi Szeretetszolgálat, Napraforgó - Második Esély Klub

 
Előadás a Nepáli Misszióról 2015.08.17.

2015. 08. 17-én Hétfőn 18 órától a Szeretetszolgálat nagytermében a Nepáli Misszióról tart előadást a Szabó Attila és felesége Csilla, akik öt éve élnek Nepálban és végzik a szolgálatukat. Belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk!

 
Kutyaterápia az Ótemplomi Szeretetszolgálatnál 2015.08.05.

Hát nem tudod, hát nem hallottad? Örökkévaló Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője! Nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Ézsaiás próféta szavain keresztül hirdette Isten igéjét Lázár Zsolt esperes a reggeli áhitaton. Hát nem tudod, hogy Isten szeretetét még a kutyákon keresztül is megláthatjuk? Hívta fel a figyelmét a jelenlévőknek az igehirdetésben. Majd a záró ének után a kutyák valóban megmutatták, mennyire képesek szeretni. A négy lábon járó "szeretetkazánok" ismét elvarázsolták a bentlakókat és a klubtagokat. Köszönet Csák Petrának és segítőinek valamint a kutyusoknak ezért a felejthetetlen délelőttért.

 
Családi nap az Ótemplomi Szeretetszolgálatnál 2015.07.31.

Az Ótemplomi Szeretetszolgálat dolgozói és családtagjai jó hangulatú családi napon voltak együtt Július utolsó napján. A kezdő áhitat után Buda Annamária, Gaál Roland és Babák Mihály köszöntője következett. Ezt követte a sárkányhajó verseny. A három csapat: Házi Sárkányok, Konkurencia és a Szenvedélyes Sárkányok hatalmas küzdelemben feszültek egymásnak. Végül is a Szenvedélyes Sárkányok sikeresen győzték le mindkét csapatot így meg is nyerték a versenyt. A díjkiosztást Dr Czinkóczky Mihály az igazgató tanács elnöke nyitotta meg. Ezt követte a finom pörkölt és az éjfélig tartó mulatság Dj Dankó Ervinnel.

 
Tengerparti Party az Ótemplomi Szeretetszolgálat klubtagjaival 2015.07.30.

Ismét találkoztak a klubtagok a Körös parton a "tengerparton". A jó hangulatú találkozó elején Lázár Zsolt tartott áhítatot, majd a mókás vetélkedőre került sor. Ezt követte a finom ebéd. Dugó szolgáltatta a zenét. Reméljük, még az idén lesz lehetőségünk, hogy ismét találkozzunk ezen a helyen.

 
X-box party az Ótemplomi Szeretetszolgálatban 2015.05.28.

A Johanniták felajánlásából kapott X-box már az első alkalommal hatalmas siker lett az Ótemplomi Szeretetszolgálat klubtagjai és lakói között. A legidősebb versenyző több mint 90 éves.

 
Ótemplomi Szeretetszolgálat @2016 Szarvas