Főoldal
Bemutatkozás
Hírek
Szolgáltatások
Elérhetőségek
Galéria
  • Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
 

Bemutatkozás


Bemutatkozik az Ótemplomi Szeretetszolgálat
"Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom: örüljetek!" Fil 4,4


Ótemplomi Szeretetszolgálat

A Magyarországi Evangélikus Egyház keretein belül működő Ótemplomi Szeretetszolgálat 1992-ben kezdte meg működését.

A gyülekezet idős tagjai olyan szeretetotthonban kívánták eltölteni életük hátralévő részét, melyet áthat az evangélikus szemlélet, és rendszeresen gyakorolhatják vallásukat.

Ezen elvárásnak eleget téve kezdte meg működését az idősek otthona, először csak a testvéri szeretetre építve, gyülekezeti fenntartással, normatív állami támogatás nélkül.

1993-ban egyházunk visszakapta a Szarvas Vajda Péter u. 7. szám alatt lévő épületét, azzal a feltétellel, hogy a benne működő idősek klubját továbbra is működteti.

Az épületet egy németországi alapítvány segítségével felújítottuk, korszerűsítettük, és elindítottuk az akkor szinte ismeretlen otthonápolási szolgálatot, ami a mai nap is működik.

1994-ben új 20 fős idősek klubja kezdte meg működését Békésszentandráson, az úgynevezett Furugy település részen.

Az idősek otthonában 2004 és 2005-ben további fejlesztésre került sor. Korszerű kiszolgáló helyiségekkel, további 19 fő elhelyezésének feltételeivel bővült az épület.

Országos tendencia, így Szarvason is megnőtt azok száma, akik a lakásukon kértek különböző ellátási formákat. Ennek megfelelően szeretetszolgálatunk elmozdult az alapszolgáltatási formák felé.

2005-ben létrehoztuk a támogató szolgáltatást. A szolgáltatás mellé felmerült a házi segítségnyújtás, valamint az étkeztetés igénye.

2007-ben létre hoztuk a szenvedélybetegek közösségi ellátását.

Az egyre bővülő, egymásra épülő, egymást jól kiegészítő szolgáltatások nagyon népszerűvé lettek a kliensek körében, de még mindig gondot jelentett a külterületen élők ellátása.

2007 év végén Szarvas külterületéhez tartózó középhalmi tanyai lakosság kezdeményezésére idősek nappali ellátását és tanyagondnoki szolgálatot indítottunk.

2010-ben a szenvedélybetegek közösségi ellátásához kapcsolódóan elindult a szenvedélybetegek nappali ellátása is.

2011-ben megújult intézményünk székhelye, új szolgáltatások tárgyi és személyi feltételeit teremtettük meg, melyek a következők: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, demens és fogyatékos személyek nappali ellátása, utcai szociális munka.

Még ugyanebben az évben Örménykúton is megkezdtük szolgálatunkat, a község kérésének megfelelően a településen élők részére étkeztetést, házi segítségnyújtást, valamint nappali ellátást biztosítunk.

2013-ban új férőhelyekkel bővítettük az idősek otthonát, az engedélyezett férőhelyek száma 63 fő.

Intézményünk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a jelentkező igényeket minél gyorsabban és hatékonyabban ki tudja elégíteni. Ezért is indítottuk régiónkban az elsők között, a szenvedélybetegek támogatott lakhatását, ahol 12 főnek biztosítunk ellátást, életvezetési tanácsokkal, ártalomcsökkentéssel, megőrizve emberi méltóságukat, és segítve őket a társadalomba való visszailleszkedésbe. 2018. január 1-től két bentlakásos intézményrésszel, és új tevékenységekkel bővült a Szeretetszolgálat. A 5540 Szarvas, Rákóczi u. 25. számú telephelyen 148 fő idős, 40 fő szenvedélybeteg, és 12 fő hajléktalan ellátásáról, lakhatásáról gondoskodunk.

A csabacsűdi idősek otthonában 34 fő idős gondozása folyik a nap 24 órájában. Az újonnan átvett szolgáltatásokkal a város legnagyobb szociális intézményévé váltunk.

2022. január 1-től ismételten bővült az Ótemplomi Szeretetszolgálat intézményeinek száma és ezzel együtt a szociális szolgáltatások tevékenységi köre is. 5931 Nagyszénás, Táncsics Mihály u. 3. szám alatti intézményben 176 fő idős és 50 fő szenvedélybeteg ellátásáról gondoskodunk. Ezen a telephelyen szakápolási tevékenységre és fejlesztő foglalkoztatásra van működési engedélyünk.

5931 Nagyszénás, Orosházi út 55. szám alatti részlegünkben, a Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthonában olyan rászorulókat látunk el, akik valamilyen függőségtől szenvednek. Ebben az egységben 36 fő ellátására van lehetőségünk.

Mindent megteszünk, hogy az eddig megszokott, magas színvonalon működjünk tovább, illetve folyamatosan törekszünk az egyes ellátások javítására, az ellátottak és hozzátartozóik megelégedésére.


Legfrissebb híreinket megtalálja a Híreink között és Facebook -on!

 
Ótemplomi Szeretetszolgálat @2016 Szarvas